کعبه تیم

یکی از بهترین هکران که موفق به هک شبکه ماهواره ای منوتو شد!!

عکس و یا لوگو کعبه تیم:

#پستــــ #هکریـــــــــــــ